Puhelinliittymien kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Puhelinliittymien kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Puhelinliittymien vertailu ja kilpailutus on kaikkien kuluttajien etu, ilmenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittamasta telemarkkinatutkimuksesta.

Puhelinliittymien aktiivinen kilpailuttaminen hyödyttää kaikkia kuluttajia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) telemarkkinoita koskeva tutkimus on Suomessa ainutlaatuinen ja se syventyy kuluttajien palveluntarjoajien vertailun yleisyyteen sekä sen vaikutuksiin eri väestösegmenteissä. Selvitys paljastaa, että suomalaiset kuluttajat ovat pääosin ottaen innokkaita kilpailuttamaan puhelinliittymiään, mutta kilpailuttamisen aktiivisuus vaihtelee iän ja tulotason mukaan.

KKV:n tutkijat ovat paneutuneet analysoimaan kilpailuttamisen taloudellisia hyötyjä kuluttajille ja tutkimaan, kuinka suuresti hinnat voivat nousta, mikäli kilpailutusta ei hyödynnetä.

On saatu vahvistusta sille, että puhelinliittymien markkinakilpailun vilkastuttaminen tuottaa etua, vaikka kaikki asiakkaat eivät aktiivisesti vertailisikaan tarjouksia. Kilpailuttamisen kautta kuluttajat kykenevät karsimaan menojaan ja tämä vertailun lisääntyminen markkinoilla johtaa keskimääräisten liittymähintojen laskuun, mikä on eduksi kaikille kuluttajille.

Nuoret ovat aktiivisempia puhelinliittymien kilpailuttajia kuin vanhemmat kuluttajat

Edelliset tutkimukset ovat tuoneet ilmi, että taloudellisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset eivät kilpailuta palvelujaan yhtä usein kuin keskituloiset, mikä voi johtaa korkeampiin menoihin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkijat ovat ottaneet syyniin, miten taloudellinen tausta vaikuttaa palvelujen kilpailuttamiseen. Havaintojen mukaan nuoret ovat vanhempia kuluttajia aktiivisempia kilpailuttamaan puhelinliittymiään. Sekä matala- että korkeatuloiset ryhmät jäävät kilpailuttamisaktiivisuudessa keskituloisten jälkeen.

Tulokset osoittavat, että säännöllisesti liittymätarjouksia vertailevat asiakkaat maksavat liittymistään keskimääräisesti 1,34 euroa kuukaudessa vähemmän kuin ne, jotka eivät vertaile. Etenkin kalliimpien puhelinliittymien kilpailuttaminen tarjoaa merkittäviä säästöjä. Lisäksi vertailu voi kannustaa nykyisiä palveluntarjoajia tarjoamaan parempia liittymätarjouksia.

Kuluttajien pitäisi voida kilpailuttaa palvelunsa vaivattomasti. Kuitenkin, operaattorien käytännöt eivät aina tue tätä, sillä usein kilpailukykyisin liittymätarjous on saatavilla vasta, kun asiakas on aloittanut numeronsiirron toiselle palveluntarjoajalle, mikä voi tarkoittaa operaattorin vaihtoa. Yhä useammin edullisempi puhelinliittymä löytyy kilpailevalta operaattorilta.

Puhelinliittymien kilpailuttamisella on pitkä perinne

Vuodesta 1994 lähtien, jolloin Suomen kaukopuheluiden monopoliasema murtui ja markkinat avattiin kilpailulle, telemarkkinat ovat tarjonneet runsaan kentän kuluttajakäyttäytymisen ja palvelujen vertailun tutkimukselle, sillä ala on hyödyntänyt kilpailuttamista jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suorittamasta selvityksestä ilmenee, että kuluttajien taipumus kilpailuttaa palveluita vaihtelee ikä- ja tuloryhmien mukaan. Näitä havaintoja voidaan ehkä soveltaa muihinkin sopimuspohjaisiin markkinoihin, kuten vakuutus- ja sähkömarkkinoihin. Toisaalta kilpailuttamisen etuja ja suosiota ei voi yksiselitteisesti yleistää muihin markkinasegmentteihin, sillä näillä aloilla kilpailuttamisen käytäntöjen yleisyys voi erota telemarkkinoista.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Liittymätarjoukset.fi
Logo